Договір позики між юридичними особами

Договір позики між юридичними особами - це документ, який свідчить про домовленості між сторонами, які є юридичними особами, про надання позики на певний термін, після закінчення якого позичальник зобов'язаний повернути предмет договору позикодавцеві в повному розмірі та відповідної якості. Моментом вступу в силу договору позики між юридичними особами є момент передачі предмета договору від позикодавця позичальнику.

Обов'язковою умовою складання такого виду договору є оформлення в письмовій формі, не залежно від суми, в яку оцінюється предмет позики, що відрізняє його від договору позики між фізичними особами. Це, а також інші умови складання договору позики між юридичними особами і виконання цих умов регулюється ст.ст. 807 808, 812 Цивільного кодексу Російської Федерації. В ході договірного процесу та укладення угоди сторони зобов'язані також домовитися про розмір відсотка, який буде застосовуватися для обчислення плати за користуванням предметом договору. У разі якщо відсоток умовами договору не визначено, сторони зобов'язані застосувати для розрахунку сум виплат за позикою ставку банківського відсотка, що діє на день підписання угоди. Суми виплат за користуванням предметом позики нараховуються щомісяця протягом усього періоду дії договору і підлягають виплаті також щомісяця або в кінці періоду дії договору.

Термін, на який укладається договір, є його істотною умовою, оскільки після його закінчення позичальник зобов'язаний повернути позичальнику грошові кошти або інші активи, отримані ним при підписанні договору в якості позики. У разі якщо період дії угоди в момент його підписання сторонами визначений не був, позика підлягає поверненню позикодавцеві протягом 30 календарних днів з дня його вимоги. Договір підписується представниками обох сторін і складається в необхідній для них кількості примірників. .

Договір процентної позики між юридичними особами зразок бланк

Позика - один з найбільш використовуваних видів кредитних зобов'язань в цивільному обороті. Фізичні особи нерідко беруть один у одного в позику грошові кошти.

Цим же користуються і юридичні особи.

У чому ж полягає сенс договору позики?

Відповідно до даного виду договору, одна юридична особа передає у власність іншій юридичній особі кошти або інші цінності, які підлягають поверненню, а також, як правило, нараховуються додаткові відсотки за користування.

Порядок укладення договору позики між юридичними особами

Договір позики може використовувати юридична особа будь-якої форми з будь-якої організаційної структурою. Так, крім організацій, спрямованих на отримання прибутку, як позичальника можуть виступати некомерційні організації.

Для юридичної особи можливість отримання грошової суми або інших цінностей в позику повинна бути обов'язково передбачена в статутних документах організації.

Крім того, займ може бути отриманий тільки для виконання цілей, перерахованих в статуті підприємства. Слід зазначити, що для позикодавця також повинна бути передбачена можливість надання грошових позик.

Основною вимогою для розглянутого документа буде дотримання письмової форми договору позики. Недотримання цієї умови, і відсутність письмової форми договору позики буде означати відсутність належної юридичної сили документа.

Крім того, позикодавець має володіти правом власності на передану грошову суму або іншу цінність.

Правові особливості договору позики між юридичними особами

Зобов'язання за даним договором - в установлений термін оплатити суму позики, а також відсотки, якщо такі є.

Як вже говорилося, договір позики характеризується тим, що крім зобов'язання повернути позику, є вимога про повернення відсотків за користування цією позикою.

Таким чином, за загальним правилом, договори позики є процентними. Проте, цей юридичний документ може бути і безпроцентним. В цьому випадку в умовах контракту передбачається безвідсоткова передача цінностей.

Важливе значення для даного виду договору буде грати термін виконання зобов'язання. Позичальник повинен повернути необхідну грошову суму, а також відсотки з цієї суми у встановлений у договорі термін.

Практика показує, що, як правило, в договорах міститься умова, що вони будуть діяти до моменту виконання зобов'язання.

Як правило, договори позики передбачають штрафні санкції на випадок невиконання зобов'язань. Так, з позичальника може стягуватися неустойка за кожний день прострочення. Як правило, вона встановлюється в якості фіксованого відсотка від загальної суми позики.

Крім того, деякі договори передбачає можливість контролю і перевірки фінансово-економічного стану позичальника з боку позикодавця.

Нижче розташований типовий бланк і зразок договору процентної позики між юридичними особами варіант якого можна скачати безкоштовно.

Приклад зразка процентного договору позики між юридичними особи

Позика між юридичними особами набагато простіше і вигідніше банківського кредиту - відсутність тривалих перевірок фінансової спроможності та набагато менша ставка за користування позиковими засобами.

Головне, знайти компанію, з якою є довірчі відносини і розташовує необхідною сумою. У статті представлений зразок подібного договору і найбільш важливі пункти.

Згідно із законодавством позика може застосовуватися як для фізичних, так і юридичних осіб. Договір позики між юрособами - це угода, коли одна фірма дає іншій фірмі в борг грошові кошти або матеріальні цінності на певних умовах.

Брати участь в подібних взаєминах можуть юрособи будь-якої форми власності, в тому числі організації здійснюють некомерційну діяльність. Позичка буде розцінюватися як комерційна угода.

Згідно 808 статті ГК РФ позику між двома організаціями повинен носити виключно письмовий характер незалежно від суми угоди.

Позикодавець зобов'язується в обумовленому порядку та формі надати позичальнику певну суму грошей або матеріальних цінностей на поворотній основі. Валюта угоди може бути як рублі, так і іноземна валюта. Але варто врахувати, що коливання курсу можуть спричинити матеріальну вигоду і відповідні податкові зобов'язання.

Сторона позичальника бере на себе зобов'язання повернути борг і відсотки за користування позикою в обумовлені терміни за заздалегідь затвердженим графіком. Якщо графіка і чітких термінів немає, то заборгованість слід повернути протягом 3-ти днів від моменту отримання письмової вимоги від кредитора.

Також не виключена можливість дострокового погашення боргу, яку слід включити як пункт договору. Не зайве вказати, що відсотки будуть сплачені виходячи з фактичного строку користування позиченими коштами.

Мінімальний і максимальний відсоток

Такого роду угоди, як правило, носять процентний характер - позикові кошти надаються в борг за певну процентну ставку, що сплачується за користування чужими коштами.

Норми, яка регламентує мінімальний і максимальний відсоток позики, не існує - все встановлюється індивідуально відповідно до наявної домовленості.

Потрібно враховувати, що грошова угода вважається автоматично процентної, якщо в договірних документах не прописано зворотне. Відсоток буде розраховуватися виходячи із ставки рефінансування Центробанку. Матеріальна позика, навпаки, за замовчуванням безвідсоткова.

Мінімальний відсоток угоди - нульовий, однак, щоб уникнути податкових наслідків рекомендується в угоді прописати ставку вище 2/3 ставки рефінансування ЦБ РФ (близько 8-9%).

Максимальна процентна ставка може бути будь-який, так як обмежень на цей рахунок не передбачено.

Термін і графік сплати заборгованості може не бути прописаний в позиковому договорі, тоді боржник зобов'язаний повернути суму протягом 30 днів після надходження відповідної вимоги від кредитора.

Але це швидше виняток з правил - набагато зручніше мати затверджений графік платежів.

Максимального і мінімально терміну для позики закон не прописує.

Таблиця. Приклад графіка платежів - сума позики 50 000 р., Ставка 20% річних, термін - 12 міс.

Можна застосовувати рівномірну (аннуїтетную) схему платежів або поступово знижується, тобто диференційований. З точки зору зручності рівномірна схема краще, але з точки зору вигоди по мінімізації процентних виплат краще схема щодо поступового зменшення виплат.

Зразок для додаткової угоди «Графік платежів» - завантажити.

Як оформити лізинг авто для фізичних осіб? Дізнайтеся далі.

Стягнення боргу за договором позики

Нерідко трапляється, що компанія-позичальник не виконує зобов'язання по поверненню заборгованості в зазначені в договірних документах терміни. Цю ситуацію обов'язково потрібно прописати в договорі, а саме неустойку за прострочення.

Неустойка може бути двох видів:

 1. Пеня - процентна неустойка, яка нараховується на залишок заборгованості і на відсоток за користування грошима. Стандартно пеня становить 0,5-1% за кожен день прострочення;
 2. Штраф - фіксована сума або відсоток, який нараховується одноразово за факт прострочення.

База для нарахування пені - це основний борг і процентна частина за користування коштами.

 • фірма заборгувала за позикою 10 000 рублів;
 • ставка позики - 15% річних;
 • пеня - 0,5% в день;
 • термін прострочення 10 днів.

Формула для обчислення пені:

Пеня = Сума заборгованості × Дні прострочення × ставка пені.

Заборгованість = 10 000 р. + 10 000 р. × 15% / 360 × 10 днів = 10 042 р.

Пеня = 10 042 × 10 днів × 0,05% = 502 р.

Борг з неустойкою = 10 042 р. + 502 р. = 10 544 р.

Отже, фірма боржник зобов'язана сплатити суму за основним графіком плюс 10 544 рублів. Пеня нараховується також і на штраф, якщо він не сплачено в обумовлені терміни, якщо це передбачено в договірних документах.

Закон говорить, що ні одна, ні друга сторона не оподатковуються у зв'язку з передачею суми в якості позики (149, 270 стаття НК РФ).

Тобто для позичальника отримання грошей або речей в борг не вважається доходом і не підлягає оподаткуванню. Однак, податкові зобов'язання у обох сторін-учасників подібних відносин виникають у зв'язку з процентними умов позики.

Для позикодавця податкові зобов'язання виникають у разі отримання процентних виплат від позичальника, які є позареалізаційних доходів. На цю суму буде збільшено база оподаткування компанії, яка виступає кредитором.

Для позичальника податкові зобов'язання виникають у таких випадках:

 • позика безвідсоткова;
 • відсоток мізерний - менш 2/3 ставки рефінансування.

Це обумовлено тим, що безкоштовне користування чужими фінансами породжує матеріальну вигоду в розмірі процентної плати за користування позиковими засобами. З точки зору податкового законодавства це позареалізаційні доходи, так як послуга надана безоплатно (пункт 8 стаття 250 НК РФ).

Економічну вигоду потрібно буде відобразити в обліку та сплатити податок на прибуток згідно застосовуваної системі оподаткування. Несплата податку спричинить за собою претензії з боку інспекції.

Зразок договору позики між юридичними особами з відсотками

Основна вимога для оформлення позики - письмова форма. В іншому випадку угода буде недійсною, так як крім факту передачі грошей потрібно мати в наявності документ, який підтверджує, що грошові кошти (цінності) були передані на поворотній основі. Це правило поширюється тільки на следки між двома юрособами.

Суворої регламентованою форми цього документа не існує. Але щоб в наслідок не виникло труднощів, потрібно включити всі важливі дані і умови.

Основні пункти договору позики між юрособами:

 1. Місце укладення угоди;
 2. Реквізити сторін: найменування, адреса, реквізити організації, ПІБ і паспортні дані керівника;
 3. Предмет угоди - грошові кошти або речові цінності;
 4. Сума і валюта;
 5. Процентні умови;
 6. Штрафні санкції за прострочення;
 7. Цільове призначення (не обов'язково);
 8. Дата закінчення дії договору (дата, коли борг повинен бути повністю погашений);
 9. Додаткові пункти: умови визнання угоди недійсною, потенційні порушення з боку обох сторін і їх наслідки, право вимагати дострокового повернення боргу і т.д.
 10. Додатки: графік погашення, акт передачі грошей, зразки підписів і печаток і т.д .;
 11. Найменування і дані сторін, включаючи телефон, електронну адресу та банківські реквізити;
 12. Дата, підпис уповноважених сторін-учасників і мокрі печатки.

Чим більше в документах конкретики, тим менше проблем виникне в майбутньому.

Далі наведені зразки для скачування:

 • зразок договору позики між юридичними особами процентний - завантажити;
 • з графіком платежів - завантажити.

Для оформлення позики потрібно лише завантажити документ і заповнити його відсутніми даними.

Як отримати в компанії Трійка Лізинг авто? Відповідь за посиланням.

Про умови лізингу авто для юридичних осіб. Детальніше тут.

Позика між двома юридичними особами - це альтернатива банківською позикою. Для захисту від потенційних проблем необхідно правильно оформити позичковий договір, включивши пункт про відсотки, неустойку, зрозумілий графік платежів і інші важливі пункти. Стаття також розповідає про податкові наслідки для обох сторін учасників угоди.