Содержание

Компенсація за невикористану відпустку без звільнення

Актуально на 3 квітня 2018 р

Як відомо, при звільненні працівника, крім інших виплат, належить компенсація за невикористану відпустку (ст. 127 ТК РФ). Безумовно, така компенсація виплачується працівникові, якщо у нього є невідгуляні дні відпустки, і він не хоче взяти їх безпосередньо перед звільненням.

Але іноді можна отримати компенсацію за невикористану відпустку без звільнення.

Виплата компенсації за невикористану відпустку без звільнення

Якщо щорічна оплачувана відпустка працівника перевищує 28 календарних днів, то дні, що перевищують цей поріг, він може замінити грошовою компенсацією (ст. 126 ТК РФ). Таке можливо, якщо працівнику встановлено подовжений відпустку (наприклад, у зв'язку з інвалідністю (ст. 23 Закону від 24.11.1995 № 181-ФЗ)) або ж він має право на додаткову відпустку (ст. 116 ТК РФ).

Правда, і тут є винятки. Навіть якщо оплачувана відпустка працівника перевищує встановлений ліміт, дні відпустки не можна замінити компенсацією (ст. 126 ТК РФ), якщо:

 • працівник неповнолітній;
 • працівниця вагітна;
 • працівник працює в шкідливих / небезпечних умовах. Таким працівникам заборонено замінювати грошовою компенсацією лише додаткова оплачувана відпустка. Однак на підставі галузевого / міжгалузевого угоди і колективних договорів, а також окремої угоди до трудового договору, частина щорічної додаткової відпустки, що перевищує мінімальну тривалість такої відпустки (7 календарних днів), можна замінити грошовою компенсацією (ст. 117 ТК РФ).

Компенсація за невикористану відпустку без звільнення-2018 звичайним працівникам

Отже, з огляду на все вищесказане, виходить, що якщо у працівника, відпустка якого становить 28 календарних днів, є невідгуляні дні, замінити їх компенсацією без звільнення роботодавець не має права, навіть якщо сам працівник буде на це згоден. Відпустка тривалістю 28 календарних днів працівник повинен саме відгуляти. Причому, про грошову компенсацію не може бути й мови і в разі, коли у працівника скупчилися дні відпустки за минулі роки і в поточному році загальна кількість днів, які він має право відпочивати, перевищує 28 календарних.

Компенсація за невикористану відпустку при звільненні у 2017 році (розрахунок)

Кому належить виплата компенсації за невикористану відпустку при звільненні у 2017 році?

Виплата компенсації за невикористану відпустку при звільненні працівника є обов'язком роботодавця і не залежить від причини звільнення, проте є деякі нюанси.

Грошова компенсація за невикористану відпустку покладена працівникові в двох випадках:

 1. Натомість невикористаної частини оплачуваної відпочинку, яка перевищила 28 календарних днів (ст. 126 ТК РФ). Тобто на отримання виплати вправі претендувати тільки ті співробітники, яким надається подовжений основна оплачувана відпочинок або покладаються додаткові дні.
 2. При звільненні працівника (ст. 127 ТК РФ).

Кому не платять компенсацію за невикористану відпустку при звільненні?

 • Компенсацію за невикористану відпустку не платять, якщо підставою для роботи є не трудовий, а цивільно-правовий договір. Наприклад, договір підряду, перевезення або возмездного надання послуг (ч. 8 ст. 11 ТК РФ).
 • Співробітники, які пропрацювали в компанії 14 календарних днів або менше (листи Роструда від 08.06.07 № 1920-6 і від 26.07.06 № 1133-6).

Розрахунок кількості днів, що підлягають оплаті

У разі звільнення працівника, організація зобов'язана компенсувати всі відпустки, які він не зміг використати за час роботи в компанії (ч. 1 ст. 127 ТК РФ).

За кожен рік роботи співробітнику встановлено не менше 28 календарних днів оплачуваної відпустки (ч. 1 ст. 115 ТК РФ). Причому мова йде саме про робочий, а не про календарний рік (ч. 1 ст. 14 ТК РФ). Тобто робочий рік визначається по кожному співробітнику окремо - з дати прийняття працівника в компанію. Наприклад, для співробітника, який приступив до роботи 13 вересня, першим робочим роком вважається період з 13 вересня 2016- го по 12 вересня 2017 го.

Щоб визначити, скільки днів необхідно компенсувати працівникові, слід підрахувати різницю між загальною кількістю зароблених і використаних днів відпустки.

Алгоритм підрахунку кількості днів відпустки такий:

 • Визначити загальна кількість повних робочих років і помножити його на тривалість оплачуваної відпустки, покладеного співробітнику.
 • Підрахувати загальну кількість повністю відпрацьованих місяців (НЕ календарних місяців, а індивідуальних робочих від дати зарахування в штат організації співробітника, як ми говорили вище) в останньому робочому році.
 • За кожний повний місяць працівнику встановлено не менше ніж 2,33 дня основної відпустки (28 календ.дн: 12 міс). За таким же принципом визначають кількість днів додаткових відпусток, зароблених співробітником.

Чи не рекомендуємо використовувати в розрахунках саме 2,33 дня, округлених до другого знака після коми, в ситуаціях, коли в останньому робочому році співробітник відпрацював більш ніж один повний місяць.

 • У місяці, в якому відбувається звільнення, необхідно підрахувати кількість календарних днів, що припадають на відпрацьоване співробітником час. Якщо воно склало 15 календарних днів або більше, то цей місяць приймається за повний і за нього покладається як мінімум 2,33 дня відпустки.

Якщо в останньому місяці співробітник відпрацював менше 15 календарних днів, то за такий місяць компенсація не виплачується. (Положення пункту 35 Правил про чергові й додаткові відпустки).

 • Підсумувати загальна кількість днів, зароблених співробітником. Якщо в результаті розрахунків вийшло дробове число, то його можна або взагалі не округляти до цілого, або округлити на користь працівника. Правила математичного округлення в даному випадку не використовуються (лист Міністерства охорони здоров'я Росії від 07.12.05 № 4334-17).
 • Різниця між кількістю зароблених і використаних днів і є ті дні, за які необхідно виплатити гроші.

виняток в розрахунку компенсації за невикористану відпустку стосується співробітників, які звільняються, відпрацювавши в організації 11 місяців або трохи більше. Їм належить відпустка як за повний рік роботи, тобто тривалістю не менше 28 календарних днів. Отже, компенсація за невикористану відпустку виплачується йому як за цілий рік роботи. Це ж правило діє, якщо співробітник відпрацював в компанії 1 рік 11 місяців, 2 роки 11 місяців і т. П. (Пункт 28 Правил).

Що входить в стаж роботи, який дозволяє щорічну основну відпустку?

У стаж, який дає право на оплачувану відпустку, включається весь час роботи співробітника в організації (ч. 1 ст. 121 ТК РФ), а саме:

 • коли співробітник фактично не працював, але за ним зберігалося місце роботи або посаду (оплачувана відпустка, службові відрядження, навчальну відпустку, підвищення кваліфікації і. т. п.);
 • час вимушеного прогулу в разі незаконного звільнення або відсторонення від роботи і подальшого відновлення на колишньому місці роботи;
 • періоди відсторонення від роботи працівника, який не пройшов обов'язковий медогляд не зі своєї вини; відпусток без збереження зарплати, наданих на прохання працівника, за умови, що загальна тривалість таких днів склала не більше 14 календарних днів в цілому за весь робочий рік.

Важливо пам'ятати, що в стаж роботи, який дає право на щорічну додаткову відпустку за роботу в шкідливих та небезпечних умовах праці, включається лише фактично відпрацьований в таких умовах час (ч. 3 ст. 121 ТК РФ).

Що не входить до стажу роботи, який дозволяє щорічну основну відпустку? (Ч. 2 ст. 121 ТК РФ)

 • час перебування у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею віку півтора або трьох років;
 • період відсутності співробітника на роботі без поважних причин, в тому числі внаслідок його відсторонення від роботи у випадках, передбачених статтею 76 ТК РФ (через непроходження інструктажу з охорони праці, появи на роботі в стані алкогольного сп'яніння і т.д.).
 • час перебування працівника у відпустках, які він брав «за свій рахунок» без збереження зарплати, якщо їх загальна тривалість перевищила 14 календарних днів протягом робочого року (ч. 1 ст. 121 ТК РФ).

Розрахунок компенсації за невикористану відпустку при звільненні 2017

Якщо організація вирішила виплатити працівникові грошову компенсацію за невикористану відпустку, то її сума визначається шляхом множення середнього денного заробітку працівника на кількість днів відпочинку, замість яких вона виплачується (ст. 139 ТК РФ).

Розрахунок середнього денного заробітку

Середній денний заробіток визначається за тими ж правилами, які встановлені для розрахунку відпускних. Його обчислюють за останні 12 календарних місяців, що передують місяцю нарахування виплати (ч. 3 ст. 139 ТК РФ і п. 4 Положення № 922). Порядок його розрахунку залежить від того, повністю чи ні відпрацьований вказаний період.

Розрахунковий період відпрацьований повністю (За останні 12 календарних місяців працівник не відпочивав, не їздив у відрядження, не хворів і не був відсутній на роботі з інших причин). В цьому випадку середній денний заробіток визначається за формулою (п. 10 Положення № 922): СДЗ = ЗП: 12 міс: 29,3дн (Де СДЗ - середній денний заробіток; ЗП - заробітна плата, нарахована за останні 12 календарних місяців; 29,3 дн. - середньомісячне число календарних днів).

Розрахунковий період відпрацьований в повному обсязі. Тоді, з розрахунку слід виключити час, коли співробітник з тих чи інших причин був відсутній на роботі і суми, нараховані за зазначений час відповідно.

Зверніть увагу, що оплата лікарняного листа виключається із заробітку, прийнятого в розрахунок (п. 5 Положення № 922).

У кожному з місяців, відпрацьованих в повному обсязі, визначають кількість врахованих календарних днів. Для цього використовується формула: КДнеполн = 29,3дн: КДобщ x КДотр (Де КДнеполн - кількість врахованих календарних днів в неповністю відпрацьованому місяці; КДобщ - загальна кількість календарних днів у місяці; КДотр - кількість календарних днів в тому ж місяці, що припадають на відпрацьоване співробітником час).

Середній денний заробіток в ситуації, коли один або декілька з останніх 12 календарних місяців відпрацьовані в повному обсязі, розраховують за формулою (п. 10 Положення № 922): СДЗ = ЗП: (КМполн x 29,3 дн. + КДнеполн1 + КДнеполн2 + КДнеполн n), де ЗП - заробітна плата, нарахована за останні 12 календарних місяців (за мінусом сум, що виключаються з середнього заробітку згідно з пунктом 5 Положення № 22); КМполн - кількість повністю відпрацьованих місяців розрахункового періоду; КДнеполн1 КДнеполн2,, КДнеполн n - кількість календарних днів в кожному з повному обсязі відпрацьованих місяців.

Як організації оформити компенсацію за невикористану відпустку в 2017 році?

Щоб отримати суму компенсації за невикористану відпустку, працівник повинен звернутися до роботодавця з письмовою заявою про її виплату (ч. 1 ст. 126 ТК РФ).

Якщо організація згодна, рішення про це оформляється наказом. Уніфікована форма такого документа не затверджена, тому його складають у довільній формі. За основу можна взяти бланк записки-розрахунку за формою № Т-60 або Т-61 (обидві форми затверджені наказом Мінстату України від 05.01.04 № 1).

Інформацію про заміну частини днів грошима слід відобразити в розділі VIII особової картки працівника (форма № Т-2, затв. Постановою Держкомстату Росії від 05.01.04 № 1). В цьому розділі замість дат початку і закінчення відпочинку робиться запис «Заміна частини відпустки грошовою компенсацією» і вказуються реквізити наказу.

Крім того, відомості про кількість днів, замість яких працівнику виплачена компенсація, слід включити в графу 10 «Примітка» графіка відпусток (форма № Т-7, затв. Постановою Держкомстату Росії від 05.01.04 № 1).

Розрахунок суми виплати наводиться в записці-розрахунку, яку складають за формою № Т-61.

Компенсація за невикористану відпустку при звільненні: податки і внески

Податок на прибуток. У податковому обліку роботодавця грошові компенсації за невикористані відпустки відносяться до витрат на оплату праці (п. 8 ст. 255 НК РФ).

Всю суму виплати працівникові, що звільняється, організація має право включити до витрат. Це відноситься до компенсації всіх накопичених відпусток співробітника за всі періоди його роботи в компанії, а не тільки за поточний рік.

ПДФО. Компенсація за невикористану відпустку обкладається ПДФО на загальних підставах, оскільки вона не включена в перелік компенсаційних виплат, які звільняються від оподаткування (п. 3 ст. 217 НК РФ). З суми, що виплачується працівникові, що звільняється, організація зобов'язана утримати ПДФО і перерахувати його до бюджету (п. 1 і 4 ст. 226 НК РФ).

Страхові внески. На суму будь компенсації за невикористану відпустку роботодавець повинен нарахувати страхові внески на пенсійне, соціальне та медичне страхування, а також на випадок травматизму і профзахворювань.

Чи може роботодавець відмовити замінити частину відпустки грошовою виплатою?

Так, заміна частини відпустки грошовою виплатою є правом, а не обов'язком роботодавця. Тому, він має право відмовити співробітникові в задоволенні прохання і запропонувати йому відпочити.

Що загрожує організації за заміну основної відпустки компенсацією?

Не можна замінювати звичайний відпустку компенсацією без звільнення!

Що робити, якщо працівник, який продовжує, трудитися в компанії, не використав кілька днів з основної відпустки (28 календарних днів) і попросив виплатити йому за дні, що залишилися гроші? Щоб уникнути порушення вимоги Трудового кодексу, слід йому відмовити.

В іншому випадку, інспекція з праці має право оштрафувати компанію на суму від 30 000 до 50 000 рублів, а її посадових осіб на суму від 1000 до 5000 рубублей (ч. 1 ст. 5.27 КоАП РФ).

Якщо протягом року, теж посадова особа вчинить аналогічне адміністративне правопорушення (неправомірно виплатить працівникові компенсацію за невикористану відпустку), його можуть дискваліфікувати на термін до трьох років і оштрафувати на суму від 10 000 до 20 000 рублів, штраф організації складе від 50 000 до 70 000 рублів (ч. 3 ст. 4.5 та ч. 4 ст. 5.27 КоАП РФ).

Крім того, порушення Трудового кодексу, спричинить проблеми з податковими органами: вони виключать з витрат на оплату праці суму за невикористану частину основної відпустки (п. 8 ст. 255 НК РФ).

 • Неповнолітні працівники та вагітні жінки повинні використовувати свої дні відпочинку, а не отримувати за них гроші (ч. 3 ст. 126 ТК РФ). Це стосується як основних, так і додаткових оплачуваних відпусток.
 • Додаткові оплачувані дні співробітникам за час їх роботи в шкідливих та небезпечних умовах праці не можна замінити грошима. Виняток - виплати при звільненні (ч. 3 ст. 126 ТК РФ).
 • Якщо працівник звільняється, писати заяву на компенсацію йому не треба. Підставою для виплати буде його заяву про звільнення.
 • Якщо з працівником укладено трудовий договір на строк до двох місяців, йому надається оплачувана відпустка з розрахунку два робочих, а не календарні дні за кожний місяць роботи (ст. 291 ТК РФ).
 • Співробітникам, зайнятим на сезонних роботах належить за два робочих дні за кожний відпрацьований місяць (ст. 295 ТК РФ).

Залишилися питання? Телефонуйте: 8 (495) 585-34-40 , допоможемо розрахувати компенсацію за невикористану відпустку без помилок!

Компенсація за невикористану відпустку при звільненні у 2017 році

Опублікував: admin в Податки та посібники 04.01.2018 0 128 Переглядів

Компенсація за невикористану відпустку при звільненні у 2017 році

Право на компенсацію за невикористану відпустку при звільненні у 2017 році

Якщо працівник не використав відпустку тривалістю більше 28 календарних днів на рік (ст. 126 ТК РФ), а також якщо працівник звільняється, але у нього залишилися дні відпустки (ст. 127 ТК РФ), йому належить при звільненні у 2017 році компенсація за невикористану відпустку.

Компенсація за відпустку не виплачується тільки при звільненні в разі укладення цивільно-правових договорів (ст. 11 ТК РФ) або якщо співробітник відпрацював менше половини місяця.

Кількість днів роботи, що становлять менше половини місяця, не включається в розрахунок стажу, що дає право на компенсацію за невикористану відпустку при звільненні (п. 35 Правил про чергові й додаткові відпустки, затверджених НКТ СРСР від 30.04.1930 № 169). Значить, право на компенсацію має працівник, який пропрацював більше половини місяця. Це підтверджується і листом Роструда від 08.06.2007 № 1920-6.

Як розрахувати компенсацію за невикористану відпустку при звільненні 2017? Про це читайте далі.

Розрахунок компенсації за невикористану відпустку при звільненні в 2017р

Щоб розрахувати компенсацію, треба визначити кількість днів невикористаної відпустки, розрахунковий період для середнього заробітку, суму врахованих виплат, середній денний заробіток.

Кількість днів невикористаної відпустки для розрахунку компенсації за невикористану відпустку в 2017 році

Щоб визначити кількість днів відпустки, що підлягають компенсації, співвідносимо кількість днів щорічної оплачуваної відпустки, зароблених співробітником, з кількістю днів відпустки, які співробітник відпочивав.

Кількість днів відпустки, що надається за рік роботи, становить 28, тобто на кожен місяць припадає по 2,33 дня (28 календ. Дн. ÷ 12 міс.).

З періоду, який співробітник відпрацював в робочому році, потрібно виключити (ч. 2 ст. 121 ТК РФ):

 • час відсутності на роботі без поважних причин (ст. 76 ТК РФ;
 • час відпустки по догляду за дитиною до трьох років.

При цьому в відпускної стаж працівника включається час (ч. 1 ст. 121 ТК РФ):

 • фактичної роботи;
 • коли працівник фактично не працював, але за ним зберігалося місце роботи (посада);
 • вимушеного прогулу при незаконному звільненні або відстороненні від роботи й наступному поновленні на колишній роботі;
 • відсторонення від роботи фахівця, який не пройшов обов'язковий медичний огляд (обстеження) не зі своєї вини;
 • наданих на прохання працівника відпусток без збереження заробітної плати, що не перевищує 14 календарних днів протягом робочого року.

При визначенні кількості днів відпустки, які треба сплатити, враховується не календарний - з 1 січня по 31 грудня, а робочий рік. Робочий рік визначається для кожного працівника індивідуально. Він становить 12 місяців з дня надходження співробітника на роботу до даного роботодавця.

Якщо співробітник в робочому році відпрацював більше 11 місяців, при звільненні йому належить повна компенсація за 28 календарних днів відпустки. Роструд прирівняв 11 місяців до повного робочого року (лист від 18.12.2012 № 1519-6-1). Якщо ж менше 11 місяців, то кількість невикористаних днів відпустки буде розраховуватися пропорційно відпрацьованому ним часу (п. 28 Правил про відпустки):

тривалість щорічної відпустки: 12 x кількість повних відпрацьованих місяців

Співробітник влаштувався на роботу в компанію 1 березня і звільнився 13 жовтня. Тобто відпрацював сім повних місяців і 13 днів (так як 13 днів - це менше половини місяця). За весь час роботи він узяв два тижні відпустки (14 календарних днів). Робота за 1 місяць дає право на 2,33 дня відпустки (28 днів: 12 місяців).

За повністю відпрацьований рік працівнику встановлено 28 календарних днів відпустки. За 7 відпрацьованих місяців співробітник заробив 16,31 дня відпустки (7 міс. × 2,33 дн.). З цієї суми треба відняти 14 днів, які працівник вже відгуляв. Значить, йому належить компенсація за 2,31 дня (16,31 - 14).

Розрахунковий період для компенсації за невикористану відпустку при звільненні

Розрахунковий період - останні 12 місяців, що передують місяцю, в якому працівник звільняється (абз. 2 п. 2 Положення про середній заробіток).

Якщо співробітник відпрацював менше 12 місяців, то до розрахункового періоду включається час з першого дня роботи до останнього числа місяця, що передує місяцю звільнення.

Якщо ж у співробітника не було фактично відпрацьованих днів або нарахованої зарплати і до розрахункового періоду, то в нього будуть включені дні, відпрацьовані ним в місяці звільнення (п. 7 Положення про середній заробіток).

Деякі періоди, а також нараховані за цей час суми потрібно виключити з розрахункового, наприклад, коли працівник отримував середній заробіток за час відрядження, хворів або отримував допомогу по вагітності та пологах, був у відпустці без збереження зарплати.

Сума враховуються виплат для розрахунку компенсації за невикористану відпустку в 2017 році

Компенсація за невикористану відпустку при звільненні розраховується виходячи із середнього заробітку працівника (ст. 114 і ч. 4 ст. 139 ТК РФ). Порядок його розрахунку встановлений в Положенні про особливості порядку обчислення середньої заробітної плати, затвердженого постановою Уряду РФ від 24.12.2007 № 922.

При розрахунку компенсації за невикористану відпустку, пов'язаної зі звільненням, зокрема, враховуються (п. 2 Положення про середній заробіток):

 • зарплата;
 • компенсації, пов'язані з режимом роботи та умовами праці (доплати за роботу в шкідливих умовах, в нічний час, вихідні та святкові дні та ін.);
 • виплати, обумовлені районним регулюванням оплати праці (у вигляді коефіцієнтів і процентних надбавок до заробітної плати). Це означає, що в розрахунок середнього денного заробітку входить районний коефіцієнт (надбавка), тому до розрахованої сумі компенсації за дні невикористаної відпустки він повторно не застосовується;
 • надбавки і доплати до тарифних ставок (окладів) за професійну майстерність, класність, вислугу років, вчений ступінь і т. п.

Із загальної суми виплат працівникові потрібно виключити суми, перераховані в пункті 5 Положення про середній заробіток.

Крім того, при обчисленні заробітку за розрахунковий період не враховуються виплати соціального характеру та інші виплати, що не належать до оплати праці (наприклад, матеріальна допомога, оплата вартості харчування, проїзду, навчання, комунальних послуг, відпочинку) (п. 3 Положення про середній заробіток ).

Розрахунок середнього денного заробітку для компенсації при звільненні у 2017 році

Розрахунок залежить від того, повністю чи ні відпрацьований розрахунковий період.

1) Якщо розрахунковий період відпрацьований повністю:

Середній денний заробіток = сума нарахованої за розрахунковий період зарплати: 12: 29,3

2) Якщо розрахунковий період відпрацьований не повністю:

Середній денний заробіток = сума врахованих виплат: 29,3 х кількість повних календарних місяців + кількість календарних днів, що припадають на відпрацьований час у повному обсязі відпрацьованих календарних місяцях

Кількість календарних днів у неповному календарному місяці = 29,3: кількість календарних днів місяця x кількість календарних днів, що припадають на час, відпрацьований співробітником в повному обсязі відпрацьованому місяці

Розрахунок компенсація за невикористану відпустку при звільненні у 2017 році

Щоб розрахувати суму компенсації, потрібно середній денний заробіток помножити на кількість календарних днів невикористаної відпустки (п. 9 Положення про середній заробіток).

Приклади розрахунку компенсації за невикористану відпустку при звільненні 2017

Компенсація при звільненні на випробувальному терміні. Робота під час випробувального терміну входить в стаж, що дає право на відпустку. В цьому випадку компенсацію за невикористану відпустку при звільненні розраховують в звичайному порядку (ст. 139 ТК РФ). Тобто кількість невикористаних днів відпустки визначають пропорційно до відпрацьованого часу (п. 28 Правил, затв. НКТ СРСР від 30.04.30 № 169).

За кожний повний місяць роботи співробітнику покладається 2,33 дня відпустки (28 дн: 12 міс.). При цьому місяць вважається відпрацьованим повністю, якщо співробітник був зайнятий більше його половини.

Працівника прийнято на роботу 1 квітня з випробувальним терміном 3 місяці. 10 червня він звільнився, відпрацювавши два повних місяці і 10 днів. Залишок 10 днів менше половини робочого місяця (28 дн.: 2). Тому при розрахунку компенсації вони не враховуються. Значить, працівникові треба виплатити компенсацію за 4,67 дня (28 дн.: 12 міс. × 2 міс.).

Компенсація за невикористану відпустку після тривалого прогулу. За загальним правилом компенсацію за невикористану відпустку треба вважати виходячи із заробітку за останні 12 місяців, що передували дню звільнення. У разі прогулу це той день, коли компанія зібрала докази і склала наказ про звільнення.

Дні прогулу зазвичай не виключають з розрахункового періоду. Але, якщо співробітник прогулював більше року, у нього за весь розрахунковий період немає заробітку. Тому компенсацію за невикористану відпустку при звільненні треба визначити виходячи з зарплати, нарахованої за більш ранній період, рівний розрахунковому. Тобто за 12 місяців, що передують періоду прогулу. Такий алгоритм випливає з пункту 6 Положення (затв. Постановою Уряду РФ від 24.12.2007 № 922).

Якщо ж працівник прогулював менше 12 місяців, компенсацію треба вважати за загальними правилами - з доходів за 12 місяців, що передували дню звільнення.

Облік компенсації за невикористану відпустку при звільненні

Компенсація в податковому обліку - це окремий витрата, а в бухобліку компенсацію можна списати за рахунок резерву.

У податковому обліку розраховані суми резерву враховують у витратах на оплату праці. А відпускні списують за рахунок резерву. Витрати на оплату праці перераховані в статті 255 НК РФ. При цьому виплати за дні відпочинку записані в пункті 7, а компенсація за невикористану відпустку - в пункті 8 статті 255 НК РФ. У зв'язку з цим чиновники роблять висновок, що компенсацію треба врахувати окремо, а не за рахунок резерву (лист Мінфіну Росії від 03.05.2012 № 03-03-06 / 4/29).

У бухгалтерському обліку спеціальних правил немає. Компанія створює резерв і списує за рахунок нього зобов'язання перед співробітником (п. 21 ВПБ 8/2010). При цьому не важливо, йде працівник у відпустку або отримує компенсацію відпускних. Тому виплати при звільненні треба відобразити за дебетом рахунка 96 "Забезпечення зобов'язання» і кредитом рахунка 70 «Розрахунки з персоналом з оплати праці», а внески - по кредиту рахунку 69 «Розрахунки по податках і зборах».

Компенсація за невикористану відпустку при звільненні з розрахунку 6-ПДФО

При звільненні працівник має право на компенсацію за невикористану відпустку. З неї компанія утримує ПДФО при виплаті грошей, а перераховує на наступний робочий день. У рядках 100 і 110 розрахунку 6-ПДФО запишіть дату видачі грошей, а в рядку 120 - наступний робочий день.

Інша справа, якщо працівник іде у відпустку з наступним звільненням. Тоді для відпускних буде діяти загальне правило. У рядках 100 і 110 розрахунку 6-ПДФО запишіть дату виплати відпускних. Перерахувати податок потрібно в останній день місяця, в якому працівник отримав гроші. Цю дату запишіть в рядку 120.

Працівник пішов у відпустку з звільненням 26 травня. 23 травня компанія виплатила відпускні в розмірі 41 000 руб. У рядках 100-110 запишіть дату, коли компанія видала гроші, тобто 23 травня. У рядку 120 - останнє число місяця, тобто 31 травня.

Зарплату, компенсацію за невикористану відпустку при звільненні у 2017 році і допомогу по відображають в різних блоках рядків 100-140 розділу 2 6-ПДФО.

Компанія показує різні виплати в одному блоці рядків 100-140 розділу 2, якщо за доходами збігаються всі три дати: отримання доходу, утримання ПДФО і крайній термін, коли компанія має право перерахувати податок до бюджету.

Якщо співробітник звільняється, то датою отримання доходу у вигляді оплати праці вважається останній день роботи (абз. 2 п. 2 ст. 223 НК РФ). А датою отримання доходу у вигляді компенсації за невикористану відпустку та лікарняні - день їх виплати.

Працівник звільнився 3 березня. У цей день йому видали зарплату разом з компенсацією за невикористану відпустку - 60 тис. Рублів, а також оплатили лікарняний - 9000 рублів. ПДФО з усіх сум перераховано 3 березня.

Співробітник отримав розрахунок, компенсацію за відпустку і допомогу в останній день роботи. У день виплати компанія також утримує ПДФО. Значить, дати в рядках 100 і 110 будуть однаковими - 3 березня.

У той же час термін перерахування ПДФО в рядку 120 буде відрізнятися. Для зарплати і компенсації крайній термін сплати ПДФО - це день, наступний за виплатою, - 4 березня. А для допомоги - останній день місяця, в якому компанія видала гроші (п. 6 ст. 226 НК РФ). Тобто 31 березня.