Договір оренди автомобіля між фізичними особами бланк

1.1. Орендодавець передає в тимчасове користування Орендарю що належить Орендодавцю на праві приватної власності автомобіль марки випуску року, двигун №, кузов №, кольору, номерний знак, зареєстрований в ДАІ району.

1.2. Вартість автомобіля встановлюється в розмірі рублів на підставі акту оцінки, що є Додатком до даного договору.

2.1. Орендодавець надає автомобіль в справному стані по Акту прийому-передачі, який є невід'ємною частиною цього договору.

2.2. Орендар зобов'язується по витікання терміну дії договору повернути автомобіль в стані відповідному відбитому в Акті прийому-передачі, з урахуванням нормального зносу.

2.3. Орендатор проводить ремонт автомобіля за свій рахунок.

2.4. Орендодавцю надається право використовувати в неробочий час зданий в оренду автомобіль в особистих цілях, з вживанням власних паливно-мастильних матеріалів (бензин і т.п.).

2.5. При використанні автомобіля відповідно до п.2.4 сторони зобов'язані передавати автомобіль один одному в справному стані. При прийомі-передачі автомобіля боку перевіряють його технічний стан, обумовлюють наявні несправності з подальшим їх усуненням відповідно в розділом 5 даного договору.

3.1. орендар зобов'язується заплатити за оренду автомобіля рублів.

4.1. Договір укладено на термін з «» 2018 р «» 2018 року і може бути продовжений сторонами за взаємною згодою.

5.1. Орендар несе відповідальність за збереження орендованого автомобіля в робочий час і в разі втрати або пошкодження автомобіля в цей час зобов'язаний відшкодувати Орендодавцю завдані збитки, або надати рівноцінний автомобіль протягом 5 днів після його втрати або пошкодження. У разі затримки відшкодування збитку або надання рівноцінного автомобіля в зазначений термін, Орендар сплачує пеню в розмірі% від вартості збитку або оцінної вартості автомобіля.

5.2. Відповідальність за збереження автомобіля в неробочий час несе Орендодавець. При пошкодженні або втраті зданого в оренду автомобіля при використанні відповідно до п.2.3 цього договору Орендодавець зобов'язаний усунути пошкодження за свій рахунок або відшкодувати Орендарю заподіяний збиток. Розмір відшкодування визначається угодою сторін.

6.1. Договір може бути достроково припинено або змінено за згодою сторін.

6.2. За угодою сторін орендований автомобіль оцінений в рублів. Ця оцінка враховується при відшкодуванні шкоди.

6.3. У всьому іншому, що не врегульовано цим договором, сторони керуються чинним законодавством Російської Федерації.

6.4. Договір складений в двох примірниках, які мають однакову юридичну силу.

Договір оренди автомобіля укладається між його власником (орендодавець) і орендарем. Слід відзначити той факт, що угода може відрізнятися за двома типами: без екіпажу і з екіпажем. У першому випадку орендодавець передає орендарю виключно автомобіль з правом володіння ним протягом обумовленого терміну. Фіксуючим документом в даному випадку служить акт прийому-передачі ТЗ.

Якщо ж власник надає авто з екіпажем, в такій ситуації, крім самого автомобіля, він також забезпечує орендаря своїм сервісом з технічної експлуатації ТЗ і управління ім. Важливо, що в даному випадку положення щодо відновлення угоди оренди авто на невизначений термін, а також про переважне право другої сторони, стають неактуальними і не застосовуються до даного типу договору. При складанні документа на оренду авто з екіпажем в обов'язковому порядку передбачається письмова форма угоди.

У змісті договору оренди автомобіля визначаються умови угоди, розмір плати, а також права та обов'язки кожного її учасника. В зобов'язання орендаря входить належна експлуатація авто відповідно до умов документа, а також своєчасна виплата необхідної суми на адресу орендодавця.

Бланк договору оренди автомобіля

Зразок договору оренди автомобіля (заповнений бланк)

Завантажити Договір оренди автомобіля

1.1. Орендодавець передає в тимчасове користування Орендарю належить Орендодавцю на праві приватної власності автомобіль марки випуску року, двигун №, кузов №, кольору, номерний знак, зареєстрований в ДАІ району.

1.2. Вартість автомобіля встановлюється в розмірі рублів на підставі акту оцінки, що є Додатком до даного договору.

2.1. Орендодавець надає автомобіль в справному стані по Акту прийому-передачі, який є невід'ємною частиною цього договору.

2.2. Орендар зобов'язується по витікання терміну дії договору повернути автомобіль в стані відповідному відбитому в Акті прийому-передачі, з урахуванням нормального зносу.

2.3. Орендатор проводить ремонт автомобіля за свій рахунок.

2.4. Орендодавцю надається право використовувати в неробочий час зданий в оренду автомобіль в особистих цілях, з вживанням власних паливно-мастильних матеріалів (бензин і т.п.).

2.5. При використанні автомобіля відповідно до п.2.4 сторони зобов'язані передавати автомобіль один одному в справному стані. При прийомі-передачі автомобіля сторони перевіряють його технічний стан, обумовлюють наявні несправності з подальшим їх усуненням відповідно в розділом 5 даного договору.

3.1. Орендар зобов'язується заплатити за оренду автомобіля рублів.

4.1. Договір укладено на термін з «» року до «» року і може бути продовжений сторонами за взаємною згодою.

5.1. Орендар несе відповідальність за збереження орендованого автомобіля в робочий час і в разі втрати або пошкодження автомобіля в цей час зобов'язаний відшкодувати Орендодавцю завдані збитки, або надати рівноцінний автомобіль протягом 5 днів після його втрати або пошкодження. У разі затримки відшкодування збитку або надання рівноцінного автомобіля в зазначений термін, Орендар сплачує пеню в розмірі% від вартості збитку або оцінної вартості автомобіля.

5.2. Відповідальність за збереження автомобіля в неробочий час несе Орендодавець. При пошкодженні або втраті зданого в оренду автомобіля при використанні відповідно до п.2.3 цього договору Орендодавець зобов'язаний усунути пошкодження за свій рахунок або відшкодувати Орендарю заподіяний збиток. Розмір відшкодування визначається угодою сторін.

6.1. Договір може бути достроково припинено або змінено за згодою сторін.

6.2. За угодою сторін орендований автомобіль оцінений в рублів. Дана оцінка враховується при відшкодуванні шкоди.

6.3. У всьому іншому, що не врегульовано цим договором, сторони керуються чинним законодавством Російської Федерації.

6.4. Договір складений в двох примірниках, які мають однакову юридичну силу.

Договір оренди авто між фізичними особами

Поряд з орендою нерухомого майна - будинків, квартир, гаражів - все більшої популярності в останні роки набуває і надання в тимчасове користування автомобілів. Для забезпечення максимальної безпеки угоди сторонам краще скласти офіційний документ - договір оренди. Про правила і особливості його складання далі.

Договір оренди ТЗ - це документ, відповідно до якого транспортний засіб власника передається у тимчасове користування іншій особі на встановлений термін і за певну плату. Цей документ може бути укладений як між фізичними, так і між юридичними особами.

При укладанні договору між фізособами існують деякі особливості. До обов'язкових умов, які повинні дотримуватися при цьому, можна віднести наступне:

 1. Документ може бути оформлений тільки в письмовому вигляді. Термін ув'язнення, склад учасників і інші чинники на форму договору не впливають.
 2. Крім складання документа в простій письмовій формі, ніяких додаткових дій для нього не передбачено. Це означає, що нотаріальне завірення або державна реєстрація договору є необов'язковими процедурами.
 3. Після укладання угоди орендар має право використовувати автомобіль в комерційних цілях, перевозити на ньому пасажирів і вантажі, а також здавати його в суборенду третім особам. Однак це все допускається тільки в тому випадку, якщо договір не містить прямої заборони на такі дії.
 4. Фізичні особи можуть укладати договір оренди на умовах безоплатного користування автомобіля. Це є важливою відмінністю від аналогічних угод між юридичними особами, де обов'язково передбачено орендну плату.

ВАЖЛИВО! Якщо в однієї зі сторін є сумніви з приводу угоди, краще все-таки убезпечити себе і звернутися до нотаріуса. З цією ж метою до підписання документа можна залучити і двох свідків.

Незважаючи на простоту оформлення документа, в законодавстві встановлені певні правила і вимоги до його змісту.

Види договорів оренди автомобіля

Чинне цивільне законодавство виділяє два основних види цього документа, а саме:

 1. З екіпажем - цього виду угоди присвячена ст. 632 Цивільного кодексу РФ. Відповідно до неї власник надає автомобіль у тимчасове користування третій особі і надає йому при цьому всі послуги з використання та технічної експлуатації ТЗ. В цьому випадку авто передається з водієм, а всі обов'язки (в тому числі фінансові) по його ремонту є турботою власника. У разі заподіяння майну шкоди в процесі використання відшкодовувати його також буде власник.
 2. без екіпажу - даний договір регламентується ст. 642 Цивільного кодексу РФ. В цьому випадку автомобіль надається в користування без надання власником будь-яких додаткових послуг. За даним видом угоди всю майнову та правову відповідальність за використання машини несе вже орендар.

Залежно від обраного виду визначаються конкретні умови угоди, а також права та обов'язки сторін.

Необхідні документи для укладення договору

Перед складанням і підписанням документа сторони повинні зібрати і підготувати певний пакет документів, до яких відносяться:

 1. Документи, що засвідчують особистості обох сторін (потрібен паспорт як власника авто, так і орендаря).
 2. Посвідчення водія орендаря. При цьому важливою умовою є наявність у нього відповідної категорії на керування авто.
 3. Технічний паспорт на автомобіль, який виступає предметом угоди.
 4. Поліс обов'язкового страхування ОСАЦВ.

ВАЖЛИВО! З останнім документом пов'язані певні особливості, на які обов'язково варто звернути увагу.

Якщо у власника авто оформлений поліс з правом його використання необмеженою кількістю осіб, ніяких додаткових дій не потрібно. Якщо ж договір укладений щодо певного кола осіб (або одного тільки власника), в поліс потрібно в обов'язковому порядку внести і орендаря. В іншому випадку керування автомобілем з такою страховкою є незаконним, а водія в разі перевірки документів можуть оштрафувати.

Договір складається у двох примірниках (по одному для кожної сторони) і підписується учасниками. Надалі допускається складання додаткової угоди з уточненням змін, що відбулися або умов угоди.

Істотні і додаткові умови

Договір оренди автомобіля має як суттєві, так і додаткові умови. До першої групи належать:

1. Предмет угоди - їм виступає конкретне ТЗ, яке надається в оренду. Як характеристик автомобіля повинні бути вказані:

Всі ці дані містяться в технічному паспорті. Крім цього, необхідно також перерахувати в договорі всі наявні недоліки (якщо вони є).

2. Термін дії договору - можна вказати як конкретний часовий проміжок, так і невизначений термін. При цьому варто включити в документ підстави для розірвання угоди.

3. Розмір орендної плати - необхідно визначити розмір, періодичність та спосіб внесення плати. Якщо договір укладається на безоплатній основі, це також варто відзначити.

Далі йде розділ з перерахуванням основних прав і обов'язків сторін. Багато в чому вони залежать від виду договору - якщо машина надається з екіпажем, то більшість обов'язків ляжуть на власника. Орендар повинен буде лише вчасно і в повному обсязі вносити орендну плату.

Якщо ж укладається договір без екіпажу, то безліч обов'язків покладається на орендаря, а саме:

 • правильне використання автомобіля і управління ним з дотриманням правил та інструкцій;
 • технічне обслуговування та проведення різних видів ремонту;
 • оформлення поліса обов'язкового страхування;
 • оплата безлічі додаткових витрат (на паливо, спеціальні рідини і т. п.).

Також на обличчя, яке орендує машину, покладаються і зобов'язання щодо внесення орендної плати. Натомість він має право використовувати ТЗ на свій розсуд (в тому числі і в комерційних цілях), а також здавати його в суборенду іншим особам.

Крім обов'язкових умов і розділу з правами і обов'язками сторін, в документ може бути включена й інша інформація. Прикладом додаткових умов є:

 1. Відповідальність за неналежне виконання умов угоди. Наприклад, можна вказати: величину і підстави для застосування неустойки, підстави для розірвання угоди в односторонньому порядку. Причому ці заходи можуть бути застосовані до кожного з учасників договору.
 2. Умови пролонгації - це може відбуватися як автоматично, так і шляхом підписання нового документа.
 3. Форс-мажор, при яких невиконання умов договору не може вважатися його порушенням (наприклад, стихійні лиха, дії третіх осіб і т.д.).
 4. Умови розірвання угоди (як за бажанням сторін, так і в односторонньому порядку).
 5. Способи вирішення спірних і конфліктних ситуацій (мирне врегулювання, звернення до суду).

ВАЖЛИВО! Сторони можуть включати в документ будь-які умови, які не суперечать чинному законодавству.

Також в договорі варто зазначити, що всі неврегульовані питання можуть вирішуватися відповідно до норм і положень чинного законодавства.

Як правильно скласти договір - відео

Як і будь-яка майнова угода, договір оренди автомобіля має певні недоліки і ризики. Причому вони стосуються як власника ТЗ, так і орендаря. Хоча, звичайно ж, велика частина ризиків лягає все-таки на власника. До них можна віднести:

 • невисокі навички водіння у орендаря;
 • знос і природне старіння автомобіля внаслідок експлуатації;
 • ризик потрапляння в аварію;
 • неакуратне поводження з автомобілем, відсутність догляду за ним;
 • здача автомобіля третій особі в суборенду.

Внаслідок усього цього власник може отримати значної шкоди, тому перш ніж укладати угоду варто передбачити всі можливі наслідки. Однак орендар також несе певні ризики:

 • орендований автомобіль може виявитися неякісним або з дефектами, що призведе до його швидкої поломки;
 • при укладанні договору на тривалий термін вартість оренди з плином часу може стати дещо завищеною.

Щоб мінімізувати дані ризики для обох сторін, необхідно дотримуватися наступних рекомендацій:

 1. Крім обов'язкового ОСАГО варто оформити ще й поліс КАСКО - це допоможе максимально вберегти боку від можливого збитку в разі ДТП.
 2. У договорі потрібно вказати способи і терміни повідомлення про аварію, що відбулася всіх сторін угоди (в тому числі і власника). Якщо буде встановлено, що в ДТП винен орендар, відшкодовувати весь понесений в результаті цього збитки повинен буде саме він.
 3. У документ також варто включити умови щодо взаємних розрахунків сторін в разі поломки авто або зносу його певних деталей. У загальних випадках відповідальність за це лягає на орендаря, але конкретні правила краще закріпити документально.
 4. Перед укладанням угоди необхідно скласти акт прийому-передачі автомобіля, який є додатком до договору. У ньому обов'язково вказується:
  • загальний стан ТЗ;
  • наявність в ньому будь-яких поломок або дефектів;
  • технічні характеристики авто.
 5. Якщо угода укладається на тривалий термін або взагалі безстроково, має сенс внести в документ умова про періодичне перегляд орендної плати. За час використання авто втрачає свою вартість, тому і ціна за його оренду повинна відповідно знижуватися.

Це допоможе убезпечити обидві сторони від несправедливих претензій в тому випадку, якщо машина зламається. Такий же документ варто підготувати і після закінчення дії договору.

ВАЖЛИВО! Разом з цим можна звернутися в спеціальну оціночну компанію з метою визначення реальної вартості ТЗ. Результати оцінки також потрібно закріпити в договорі.

Договір оренди автомобіля - це документ, який укладається між власником майна і його тимчасовим орендарем. У документі вказуються всі умови використання ТЗ, види і обсяги відповідальності сторін і правила внесення орендної плати. Незважаючи на можливість укладення договору в простій письмовій формі, рекомендується все-таки звернутися за правовою допомогою до нотаріуса.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (3 оценок, среднее: 5,00 из 5)
Загрузка...
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

23 + = 27

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

map